Onderwijsinstellingen

Lokaal10 werkt samen met onderwijsinstellingen om het studierendement aanzienlijk te verbeteren. Door een gezamenlijke en op maat gerichte aanpak kunnen wij zorgen voor het verminderen van het aantal herkansers, voorkomen van langstudeerders en verbeteren van studieresultaten voor specifieke groepen studenten. Samen met onze partner Snelafstuderen, beschikken wij over een team van hoog opgeleide en gekwalificeerde trainers die werkzaam zijn als studie- en scriptiebegeleiders.

Onze methode is er op gericht om studenten met specifieke studieproblemen groepsgewijze ondersteuning aan te bieden. Deze ondersteuning kan gaan om studenten met taal- of interculturele, problemen, of als extra service aan internationale studenten. Wij bieden hiervoor zelf cursussen aan, maar kunnen deze in samenwerking met de onderwijsinstelling ook gericht ontwikkelen en aanbieden. Onze oplossingen zijn flexibel aanpasbaar afhankelijk van het beschikbare budget, zo zijn er ook samenwerkingsvormen denkbaar, waarbij de student (een deel van) de kosten van de begeleiding voor zijn of haar rekening kan nemen. Concreet kunt u bijvoorbeeld denken aan bijspijkercursussen voor struikelvakken, coaching voor scriptiebegeleiders door onze ervaren scriptiecoaches, bootcamp programma’s voor studenten met deficiënties op specifieke gebieden zoals taalvaardigheden of workshops waarin studenten leren effectief te studeren.

Daarnaast kunnen onze trainers en begeleiders kunnen uw organisatie ontlasten door op flexibele basis onderwijskundige taken, zoals nakijken, het begeleiden van scripties of het maken van materiaal uit handen te nemen. Daarnaast beschikken wij over professionele les- en vergaderruimtes die flexibel kunnen worden ingezet.

Wilt u meer informatie ontvangen, of vrijblijvend kennis maken? Dan kunt u contact opnemen via info@lokaal10.nl of bellen met 020 – 760 88 59

Interesse wat wij voor de studenten van uw opleiding kunnen betekenen? Bel ons op 020 – 760 88 59 of mail naar info@lokaal10.nl!

Lokaal10 studiebegeleiding