Holger

Studiebegeleider/studentencoach

De aanpak van Holger bestaat uit drie onderdelen:

  1. Inhoudelijke uitleg van onderwerpen in mijn vakgebied. Dat betekent termen en concepten uitleggen in duidelijk Nederlands. Ook berekeningen die belangrijk zijn leg ik uit. Het hoe en waarom van de berekening worden daardoor inzichtelijk.
  2. Het plannen van lesstof en je aan de planning houden. We stellen samen een haalbare planning op en bespreken hoe je je aan de planning kunt houden. Dat betekent trucs voor effectief met tijd en energie omgaan. Wanneer kan je beste welke lesstof leren? Hoe zorg je dat je niet afgeleid wordt en je voor de afgesproken tijd op die ene taak richt: dat vak dat je wil halen.
  3. Algemene studievaardigheden: effectieve samenvattingen maken, het lezen van complexe teksten, het oefenen van opgaven, het interpreteren van tentamenvragen. Met deze instrumenten kan je sneller studeren en meer van de lesstof op toetsen en in vervolgvakken onthouden.

Deze drie onderdelen werken samen om je slimmer te studeren, zodat je minder tijd kwijt bent aan ineffectieve studiemethoden en dat je meer kunt leren, onthouden en op een later tijdstip nog een keer kunt oproepen uit je brein.