Bijles statistiek en SPSS

Bijles nodig bij statistiek en SPSS?

Wanneer je te maken krijgt met statistiek tijdens je opleiding, is de kans groot dat je met SPSS gaat werken. Werken met een statistisch programma kan behoorlijk complex zijn en veel studenten lopen dan ook vast tijdens dit vak. Bijvoorbeeld, welke vragen wil je met behulp van je data beantwoorden en welke worden beantwoord middels deskresearch? Begeleiding voor statistiek kan bij dergelijke onduidelijkheden uitkomst bieden. De docenten van Lokaal 10 helpen jou graag op weg om deze moeilijke vragen in kaart te brengen en een voldoende voor je tentamen te halen!

1-op-1-bijles bij statistiek?

Samen met je begeleider inventariseer je tijdens de 1-op-1-bijles welke vragen jij hebt over statistiek. De focus zal liggen op het aanleren van technieken zodat je zelf verder kunt. Het is dus niet de bedoeling dat de begeleider je bijvoorbeeld van output gaat voorzien of jouw dataset gaat opschonen. Kortom, onze begeleiders  laten jou zien hoe je te werk gaat, zodat je er ook daadwerkelijk veel van leert. Zowel met kwalitatief als kwantitatief statistisch onderzoek kunnen wij jou verder op weg helpen.

Statistiek bijles voor onderzoeksvakken

Hulp bij SPSS scheelt je een hoop tijd, geld en moeite. Met hulp van Lokaal10 werk je concreet aan je eigen vragen over jouw tentamen en ben je dus veel gerichter bezig. Moet je zelf een onderzoek uitvoeren en moet jij je gegevens nog verzamelen? Dan kunnen we je daarbij concreet advies geven, bijvoorbeeld bij het opstellen van vragenlijsten of enquêtes. Andere vragen die we vaak krijgen zijn bijvoorbeeld: wat mag je nu wel of niet doen met jouw verzamelde data? Als je de data hebt verzameld, bekijken we wat je daar wel of niet mee mag doen. We gaan je laten zien hoe je jou dataset kan opschonen, checken samen assumpties en leggen je uit wat je moet doen voordat je de data kunt analyseren.

  • Ga je missing values verwijderen?
  • Moet je nog vragen hercoderen?
  • Moeten er schaalscores (of nieuwe variabelen) gemaakt worden?
  • Zijn die wel betrouwbaar?
  • Hoe doe je ook alweer een factoranalyse, en hoe bereken je Cronbach’s alpha?
  • Hoe voert je analyses uit en hoe interpreteert je de uitkomsten?

Vanaf dit punt gaan we met de daadwerkelijke data-analyse aan de slag. Als we eenmaal weten welke variabelen we nodig hebben om je vragen te beantwoorden en met welke toetsen we dit gaan doen, is het eigenlijk niet veel werk meer.

Er zijn een aantal standaard analysemethoden waar we je bij kunnen helpen: Enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse, mediatie- en moderatieanalyse, correlatieanalyse, variantieanalyse (ANOVA: one-way, two-way, repeated measures), t-toetsen (one sample, independent samples, paired samples), Chi-kwadraat, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse (Cronbachs alpha), Logistische regressie etc.

Mocht de analysemethoden waar jij je op wilt richten er niet tussen staan neem dan contact op via: 020 428 0149 of stuur een Whatsapp berichtje naar: 06 47306931.

Bekijk hier onze begeleiders die jou aan een voldoende kunnen helpen voor statistiek!

Schrijf je hier in!

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Schrijf je nu in voor een gratis kennismaking en bekijk jouw mogelijkheden!